برنامه سی شب ماه مبارک رمضان 1402

از دوشنبه 21 اسفند ماه به مدت 30 شب

شروع برنامه :

از اذان مغرب با اقامه نماز و جز خوانی قرآن کریم

ساعت 20 قرائت دعای افتتاح توسط بردار ارجمند جعفر کشانی

ساعت 21 سخنرانی استاد حاج مهدی قاسمی

توسط hemmat-admin