ختم مجازی

ختم فعلی

سی و هشتمین سالگرد ارتحال آیت الله مصطفی ملکی و  شهید علیرضا ملکی

[us_btn label=”آرشیو سال های گذشته” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.aparat.com%2Fuser%2Fvideo%2Fuser_list%2Fuserid%2F7552683%2Fusercat%2F485837|||” style=”2″ font_size=”30px” width_type=”full” el_class=”khatm-parts iransans”]
[us_btn label=”پخش زنده” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.aparat.com%2Fhemmattajrish|||” style=”2″ font_size=”30px” width_type=”full” el_class=”khatm-parts iransans”]
[us_btn label=”ختم قرآن مجازی” link=”url:http%3A%2F%2Fhemmattajrish.ir%2F%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2585-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%2F|title:%D8%AE%D8%AA%D9%85%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86||” style=”2″ font_size=”30px” width_type=”full” el_class=”khatm-parts iransans”]
[us_btn label=”طلب مغفرت و فاتحه” style=”2″ font_size=”30px” width_type=”full” el_class=”khatm-parts iransans”]