تاریخچه مسجد

یکی از مساجد فعال و تأثیرگذار «مسجد همت» بود که با داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب ـ واقع بودن در تجریش ـ و فعالیت شخصیت‌های انقلابی همچون آیت‌الله طالقانی و آیت‌الله ملکی نقش مهمی در مبارزه علیه طاغوت ایفا کرد. مرکز اسناد انقلاب اسلامی که رسالت آن ثبت و انتشار تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی می‌باشد به انتشار کتب متعددی در این زمینه اقدام کرده است که «تاریخ شفاهی مسجد همت»، یکی از این کتاب‌ها می‌باشد.